Tietosuoja

Tietosuojaseloste Frontida Oy

Rekisterinpitäjä:

Tatu Lehtinen / Frontida Oy, Y-tunnus 3102981-8

Aleksanterinkatu 35 B 10
33100 Tampere
tatu.lehtinen@frontida.fi

puh. 0505693000

Frontida Oy kerään olemassaolevien asiakkaiden yhteystietoja ja laskutusosoitteita asiakassuhteiden hoitamista sekä laskuttamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Frontida Oy:n välinen sopimus.

Frontida Oy ei tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

  • Frontida Oy, Tatu Lehtinen
  • asiakas itse, jos keskustelua käydään esim. sähköpostissa

Frontida Oy säilyttää olemassaolevien asiakkaiden yhteystietoja ja laskutusosoitteita lukitussa tilassa, mihin valvotaan kulkua. Lisäksi Frontida Oy:n asiakkaan yhteystiedot ovat työntekijän puhelimessa. Edellä mainitut tiedot säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

Frontida Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

  • oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä
  • oikeus peruuttaa suostumus tietojesi käsittelyyn (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta Frontida Oy pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.