Palvelut

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lastensuojelullinen huoli lapsesta, nuoresta tai perheestä on suuri. Työskentelyn ollessa ammattimaista ja riittävän intensiivistä, voi kovastikin oireilevaa lasta tai nuorta auttaa kotiin. Työntekijä tapaa perhettä sovitusti logoterapeuttisissa tapaamisissa, joissa tutkitaan perheen vuorovaikutusta, toimintatapoja, arvoja, odotuksia sekä tarpeita. Yksilötapaamisissa lapsi tai nuori saa koko työskentelyn ajaksi rinnalleen aikuisen, joka auttaa ja tukee vanhempia kasvatustehtävässä, kuntouttaa lasta tai nuorta sekä auttaa perhettä rakentamaan toimivaa yhteistyösuhdetta verkostoihin, kuten harrastuksiin ja kouluun. Tehostetussa perhetyössä työntekijä on valmiina auttamaan perhettä äkillisissä tilanteissa 24/7.

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö -palvelu kohdistuu lapselle tai nuorelle, joka tarvitsee erityistä tukea aikuiselta joko elämäntilanteesta tai psykiatrisesta diagnoosista johtuen. Ammatillinen tukihenkilö -palvelussa nuori saa rinnallensa ammatillisen, vastuullisen ja luotettavan aikuisen, jonka kanssa nuori voi turvallisesti opetella tekemisen kautta mm. vuorovaikutustaitoja, asioiden hoitamista ja samalla löytää tarkoituksia toiminnalleen ja elämälleen. Ammatillinen tukihenkilö -palvelu sopii myös osaksi nuoren jälkihuoltoa.

Neuropsykiatrinen ja psykiatrinen tukityöskentely

Neuropsykiatrisessa ja psykiatrisessa tukityöskentelyssä suunnitellaan kotona asuvalle asiakkaalle yhdessä sosiaalityön ja asiakkaan kanssa hänelle parhaiten sopiva palvelukokonaisuus. Työskentely voi sisältää asiakkaan asioiden hoitamisen harjoittelua yhdessä työntekijän kanssa, psyko- ja logoedukatiivisia keskusteluja asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä verkostotyöskentelyä.

Logoterapia

Logoterapian kehitti wieniläinen neurologi ja psykiatri Viktor E. Frankl (1905-1997). Frankl nimesi oman oppinsa logoterapiaksi, mutta käytti siitä myös nimitystä eksistenssianalyysi. Logoterapian mukaan ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä tarkoituksellisena ja mielekkäänä. Tarkoituksen löydettyään ihmisellä on mahdollisuus löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa mitä elämä eteen antaa. Logoterapian mukaan ihmisellä on aina vapaus tehdä valintoja, joista hän on vastuussa.

Logoterapian käsitys ihmisenä olemisesta on lohdullinen. Ihmisen menneisyys ei määrää sitä, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Sillä elämässähän on aina jäljellä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Logoterapian ihmiskäsityksen mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen kokonaisuus. Vaikka kaikki muut osa-alueet ihmisestä sairastuisivat, henkinen alue ei koskaan!

Logoterapia soveltuu avuksi esimerkiksi erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa, kriiseissä, elämän tarkoituspohdinnoissa, ammatillisen kehittymisen prosesseissa ja riippuvuuksien hoidossa. Kysy lisää logoterapiasta Tatulta.

Työnohjaus

Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä, työn herättämiä tunteita ja kokemuksia, työroolia ja koko työyhteisön toimintaa. Työnohjaus perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti tapahtuvina kokoontumisina, joissa ennalta sovittuja tavoitteita työstetään. Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjausta. Kysy työnohjauksista suoraan Tatulta.